Nestor Trophy

Het Nestor Team is het teamzeilteam binnen Mayday. Na al jaren te hebben meegevaren in verschillende groepjes is dit jaar voor het eerst een echt team samengesteld om samen te trainen en met een aantal mooie wedstrijden mee te doen. Elk jaar worden de Nestor Teamzeilwedstrijden, de Nestor Trophy, georganiseerd door een aantal studenten zeilverenigingen in Nederland.

Alle zusterverenigingen zijn welkom om elke keer op een ander vaarwater in een ander soort boot tegen elkaar te strijden. Ook de DMTRA (Dutch Match and Team Racing Association) organiseert een aantal wedstrijden waar we aan mee doen, zodat we ook in de winter door kunnen zeilen. Het teamzeilen is anders dan andere wedstrijdvormen doordat de boten in teams van 2 of 3 boten varen. Om te winnen hoeft eerste worden niet, zolang je maar geen laatste wordt. Met veel tactiek, techniek en gezelligheid is het Nestor team elke keer aanwezig!

Onze sponsoren