Sociëteit

Je mocht het misschien nog niet door hebben, maar tijdens de Mayday borrel sta je op het grootste en bijzonderste bezit van Mayday: de Nicolaas Mulerius! Genoemd naar de tweede hoogleraar en vierde rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen is het de enige varende sociëteit van Nederland! Wellicht is het voor sommigen onvoorstelbaar, maar naast alle gezellige borrels vaart Mayday 150 tot 180 dagen per jaar met haar sociëteit!

Op de dinsdag- en donderdagavonden wordt er geborreld op onze varende kroeg. Op de dinsdagavonden komen de disputen en zeilteams, na gezamenlijk te hebben gegeten, samen naar de Nico. Daarnaast houdt de praeses op de dinsdagavond rond 11 uur een praatje over de stand van zaken en de aankomende evenementen. Op de donderdagavond eten de ploegjes gezamenlijk om vervolgens naar de Nico te gaan. En wanneer de Nico op vrijdag in Groningen is vindt de welbekende vrijmibo plaats.

Op de maandagavonden vergadert het bestuur aan boord van de Nico en op woensdagen vergaderen afwisselend verschillende klippercommissies aan boord.

Onze sponsoren