Éénmalige machtiging

Persoonlijke gegevens
IBAN
Handtekening
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Onze sponsoren