Klipperopleiding

Opleiding algemeen

De klipperopleiding is een interne opleiding bij Mayday om te leren varen op onze klipper, de Nicolaas Mulerius. De opleiding is in vier niveaus opgedeeld. Elk niveau wordt het ingewikkelder en gevorderder dan het niveau er voor, met een groter takenpakket en verantwoordelijkheidsrol bij het varen met de Nicolaas Mulerius. Lijkt het jou leuk om bij de klipperopleiding te gaan of heb je een vraag? Stuur even een mailtje naar de KZcie, de klipperzeilcommissie, op KZcie@gszmayday.nl! Benieuwd naar hoe het er aan toe gaat? Vaar mee! Je hoeft niet in de opleiding te zitten om mee te kunnen varen, ook zonder enige zeilervaring is het hartstikke leuk en enorm leerzaam om mee te varen op de Nico!

Organisatie

De klipperopleiding wordt door verschillende commissies en personen georganiseerd. De KZcie verzorgt de logistiek omtrent het varen en houdt het niveau en vaardagen van mensen bij. Ook houdt deze commissie de vaarkalender bij.

Het schipperscollege(SC) bestaat uit alle schippers van Mayday. Zij varen het schip tijdens de evenementen en geven opleiding. Daarnaast voorziet het SC het bestuur, de KZcie en de kluscie van advies over klippergerelateerde zaken. Omdat het SC opleiding geeft, zijn zij ook in eerste instantie degenen die bepalen of iemand klaar is om bevorderd te worden. Het SC draagt deze persoon dan voor aan het bestuur ter bevordering.

Als eindverantwoordelijke voor alle zaken die de Nico betreffen is de Commissaris NM ook de eindverantwoordelijke voor de klipperopleiding en haar organen. De Commissaris NM organiseert ook vier keer per jaar de opleidingsvergaderingen. Hierin wordt de opleiding geëvalueerd en worden relevante ontwikkelingen besproken.

De verschillende niveaus

Motormaat

Een motormaat assisteert de schipper bij het varen op de motor. Dit betekend het werpen, vastzetten en losgooien van trossen, zorgen dat er voldoende fenders hangen om veilig aan te meren en het bedienen van de zwaardlieren. Naast de technische vaardigheden dien je ook overige bemanning aan te sturen en in te zetten. 

Zeilmaat

Een zeilmaat assisteert de schipper bij het varen onder zeil. Naast dat je alle specifieke handelingen van het zeilen, zoals bedienen van tuiglier, schootlier en potlieren, zetten van de bakstagen, hijsen en strijken van zeilen en de zeiltrim, veilig en gecontroleerd moet beheersen is er ook een groot sociaal aspect als groepsleider, na de schipper. Je moet de bemanning aansturen en zorgen dat zij hun taken op het juiste moment uitvoeren en een goede sfeer bewaren.

Motorschipper

Nadat je het zeilmaten beheerst kan je er voor kiezen om door te groeien tot schipper. Allereerst dien je het varen op de motor te beheersen. Er wordt in dit traject veel geoefend met het aan- en ontmeren en manoeuvreren van het schip bij verschillende omstandigheden. Als motorschipper ben je bevoegd om, geassisteerd door twee maten, het schip van A naar B te varen. Dit behelst een grote verantwoordelijkheid, met het belangrijkste eigendom van onze vereniging. Je kan aan het eind van dit traject een examen varen op de Nicolaas Mulerius om jouw Groot Pleziervaart Bewijs te halen.

Zeilschipper

De laatste stap in de klipperopleiding is zeilschipper. Hier leer je het schipperen van de Nico onder zeil. Hierbij moet je onder andere goed overzicht houden over de vele handelingen die bij het zeilen met een groot schip komen kijken, tochtplanning en zeeklaar maken, uitvoeren van manoeuvres onder zeil en de leiding nemen over het varen, huishouden en de sfeer aan boord. Niet alleen bepaal jij hoe het evenement er uit ziet, maar jij kan ook het succes maken er van!

Rechten en plichten

Als opleidingslid heb je de mogelijkheid om door te groeien als bemanning van de Nico. Je krijgt een toenemende verantwoordelijkheid en leert varen op een klipper, iets wat G.S.Z. Mayday als enige studentenzeilvereniging in Nederland kan aanbieden. Je kan met deze kennis ook bijvoorbeeld als bijbaan als matroos gaan werken op zeilschepen. Er horen opleidingsmomenten bij waar je mee kan gaan, oefenmiddagen aan de wal en tal van gezellige activiteiten, lezingen en borrels.

Hiertegenover wordt je gevraagd om een opleidingscontributie te betalen. Daarnaast hebben we met elkaar afgesproken dat je ieder jaar 20 vaardagen maakt om te helpen met jouw groei en jouw niveau te behouden. Daarnaast wordt je gevraagd om meer uren aan het schip te klussen, zodat je het intensieve gebruik ondervangt en meer kennis over de verschillende onderdelen krijgt.

Buiten alles wat je kan leren en de vele gezellige activiteiten is er een mogelijkheid om jouw papieren tot schipper voor een deel betaald te krijgen door Mayday, zodat het een stuk goedkoper wordt om jouw papieren te halen.

Onze sponsoren