Geachte leden der G.S.Z. Mayday, beste lezer,

Sinds 27 mei 2003 is Groninger Studenten Zeilvereniging Mayday een nieuw en fris dispuut rijker: Heerendispuut der G.S.Z. Mayday ‘Pampus’, opgericht op maandagavond 19 mei 2003. Wij zullen binnen de vereniging voor een extra dimensie op tal van gebieden zorgen.

Vanwaar de naam ‘Pampus´!?
In de zeventiende eeuw hadden de koopvaardijschepen die vanaf de Zuyder Zee naar Amsterdam voeren één probleem: Pampus. Door zandafzetting slibde de vaargeul dicht waardoor de schepen bij laagwater niet verder konden. Ze “lagen voor Pampus” te wachten tot het water voldoende was gestegen om hun weg te vervolgen. Deze wachttijd, die vaak volgde na een vaak lange zeereis, werd vaak gebruikt om de nodige alcoholische versnaperingen te nuttigen. Een tijdelijke oplossing was de scheepskameel: een systeem van drijvers, dat aan een schip verbonden werd om de diepgang van ervan tijdelijk te verminderen. De scheepskameel werd uitgevonden en getest omstreeks 1690 door Meeuwis Meindertsz Bakker. In 1896 kwam er een einde aan alle wachttijden. De vaargeul werd uitgebaggerd en schepen konden zonder problemen passeren. Van het “voor Pampus liggen” is alleen de uitdrukking gebleven en deze betekent nu iets als “dronken zijn; in zwijm liggen (door warmte); niet in staat zijn zich te bewegen (door onmatig eten)”.

Sinds de 19e eeuw is Pampus een eiland behorende bij de gemeente Muiden waar de resten van een fort, ooit in 1887 aangelegd, nog steeds te bezichtigen zijn. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog zaten soldaten gelegerd op dit fort, maar dit bleek later slechts de eerste en laatste keer te zijn dat Pampus “in vol bedrijf” was. Tegenwoordig staat het slageiland Pampus op de Wereld Erfgoedlijst van de UNESCO en wordt jaarlijks door bijna 35.000 mensen bezocht. Menig zeiler kent het eiland en heeft er ongetwijfeld een keer aangelegd.

Pampus is daarnaast een bekende zeilklasse: Tweemanskielboten, een krappe 7 meter lang, 2 meter breed, met een grootzeil van 14,5 m2. Het wedstrijdzeilen zit de Pampuszeiler in het bloed!!

De leden van Pampus staan voor een Bourgondische en klassieke levensstijl. Dit proberen wij op verschillende manieren binnen de vereniging uit te dragen, onder andere door elk jaar het Koninginnenach’ feest te organiseren waarbij wij de vereniging laten meedelen in ons koningshuisgevoel. Verder zullen wij als leden van Pampus actief binnen de vereniging participeren door mee te denken en te werken in commissies en, indien mogelijk, het bestuur. Bovenal staat Pampus voor een hechte vriendengroep die op borrels altijd voor een gezellige en uitbundige noot garant staat!

De naam is bekend en uitgelegd, de doelen zijn duidelijk! Moge ons dispuut iets moois zijn en toevoegen binnen de vereniging!

IO VIVAT!

Met Pampusiaanse groet,
De Heeren van het Heerendispuut der G.S.Z. Mayday ‘Pampus’

Gijs (Senior)
Bram (Senior)
Daniël

Jelmer (Senior)
Franke

Erik (Senior)
Martijn (Senior)
Harry (Senior)

Harry
Jos
Aard
Timo
Guido

Wouter

Bastian
Stef
Tijmen
Joris(

Xander
Thijs
Eelco
Michiel

Stef
Theun

Reinier
Roelof

Chris

Corneel
Bart

Alex
Cristian
Marcel
Evert

Jan Pier

Ruben
Ingmar
Sjoerd
Jeroen

Bram

www.heerendispuutpampus.nl