Maatregelen betreft coronavirus

Update 01/07 – 12:00

We mogen weer open! Na de laatst aangekondigde versoepelingen van de regering kunnen we weer open als sportkantine wat betekent dat we weer mogen borrelen, op 1,5 meter afstand. Uiteraard is hier een protocol over geschreven die voor alle leden te vinden is onder ‘Mijn account -> Documenten -> Covid19 protocollen’. De Nico gaat ook weer zeilen deze zomer onder de regels van het gemaakte protocol en er mag weer zonder 1,5 meter afstand gezeild worden in de valken met meerdere personen.

____

Update 04/06 – 14:00

Na de versoepeling van de maatregelen van de regering na 1 juni, zijn er ook weer updates rondom de maatregelen die gelden bij Mayday:

Allereerst wordt het protocol omtrent het valkzeilen aangepast. Punt 10: ‘samenscholing is verboden’ is weggehaald.

Daarnaast is het bestuur ook bezig met een protocol omtrent het varen met de Nico. We streven er naar om hier over 2 weken een nieuwe update over te kunnen geven.

Wat betreft het gebruik van de Nicolaas Mulerius als ontmoetingsplek voor leden, is gebleken dat dit volgens de regels van onder andere de gemeente en de landelijke regels nog niet mogelijk is. Onze vereniging wordt officieel gezien als sportvereniging met de Nico als ‘sportkantine’ en deze moeten tot op heden nog gesloten blijven. Er zijn echter een aantal uitzonderingen zoals de bestuursvergaderingen en het klussen op de Nico wat momenteel wel mag. De bar mag volgens de horeca regelgeving dus ook nog niet open voor ons. Het bestuur blijft nauw contact houden met de gemeente en overige instanties en zodra er meer uitzonderingen bekend zijn of de maatregelen opnieuw worden versoepeld, komt hier een nieuwe update over.

Tot slot, gaat de Verkiezings Algemene Ledenvergadering die eerder gepland stond op 17 juni wel door, maar wordt een week verschoven naar 24 juni, en deze zal online plaatsvinden. Alle leden zijn hiervoor via een uitnodiging via de mail van op de hoogte gebracht.

____

Update 15/05 – 18:00

Zojuist hebben alle leden een mail ontvangen omtrent de twee door het bestuur gemaakte besluiten van afgelopen week.

De besluiten, in het kort, zijn als volgt:

 • Over de werkverplichting is besloten dat het eerste half jaar wordt vastgesteld en voor het tweede halfjaar de werkverplichting wordt kwijtgescholden. Indien in het eerste halfjaar geen 4 uur werkverplichting is voldaan, kan de geïncasseerde borg omtrent de werkverplichting van deze periode niet meer terugverdiend worden.
 • Er mag weer gezeild worden in de Mayday valken! Het bestuur heeft een protocol omtrent de huur van een valk opgesteld en alle leden en oud-leden wordt geacht zich aan dit protocol te houden. Het protocol is hieronder en op de boten verhuur pagina op de website te vinden.

Bij vragen of onduidelijkheden over beide besluiten kan er gemaild worden naar  bestuur@gszmayday.nl.

~

G.S.Z Mayday protocol valkzeilen

 1. Bij ziekteverschijnselen zoals: verkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, een lichte hoest of koorts/verhoging boven de 38 graden Celsius is een valk gebruiken niet toegestaan.
 2. Ook als huisgenoten klachten hebben of ziekteverschijnselen vertonen is een valk huren niet toegestaan. 
 3. Raak elkaar niet aan, dus schud geen handen of iets dergelijks en nies of hoest in de binnenkant van je elleboog.
 4. Maximaal twee mensen per valk is toegestaan.
 5. Neem, ook op de valk, zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht.
 6. Maak na afloop de valk grondig schoon met de spons en het sop dat op de kade aanwezig is.
 7. Voor en na het gebruik van verenigingsmateriaal is handen wassen verplicht (wasbak naast tuinslang bij Vooronder).
 8. Verlaat het terrein onmiddellijk zodra je huurtijd om is, er is extra tijd tussen de huurtijden om contact tussen verschillende huurders te vermijden. 
 9. Kom niet eerder dan 15 minuten voor de huurtijd naar VWDTP.
 10. Samenscholing is verboden.

~

____

Update 12/05 – 11:00

Na de aangekondigde versoepelingen van de corona maatregelen afgelopen week, is het beoefenen van buiten sporten op 1,5 meter afstand weer mogelijk geworden. Dat brengt natuurlijk ook de vraag met zich mee of het verhuren van onze valken weer kan. Op dit moment is het bestuur verschillende instanties aan het raadplegen voor advies rondom dit vraagstuk en de vele bijkomende vragen. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zullen alle leden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

____

Update 04/05 – 14:00

Het bestuur is in de afgelopen weken hard bezig geweest met het uitwerken van verschillende scenario’s die de besluiten  en mogelijkheden na het afschalen van de maatregelen die voor ons als sportvereniging gelden, in kaart brengen. Daarbij worden verschillende vraagstukken behandeld, waaronder de vragen die uit de vereniging komen.

Een van die vraagstukken is de jaarlijkse werkverplichting. Wij hebben de verschillende opties met betrekking tot de werkverplichting voor ogen, maar we wachten met het maken van de beslissing totdat we meer zicht hebben op de gevolgen en het tijdspad van deze crisis en of er binnen dat tijdspad nog een mogelijkheid zal zijn om met gepaste maatregelen uren aan te bieden. Deze beslissing zal uiterlijk in juni gemaakt worden.

Voor verdere vragen hierover en andere vragen kan er gemaild worden naar bestuur@gszmayday.nl.

____

Update 23/04 – 14:00

Afgelopen dinsdagavond zijn de maatregelen getroffen door de regering, die tot nu toe tot 28 april golden, verlengd tot 20 mei. Dit betekent ook voor Mayday dat de eerder beschreven maatregelen in de update op 01/04 (met als genoemde datum 28 april) verlengd zullen worden tot in ieder geval 20 mei.

Ook heeft het bestuur van de KEI-week gisteren bekendgemaakt dat deze week dit jaar niet zal plaatsvinden in de vorm die we gewend zijn. Hier zal echter in de komende weken een nieuwe vorm voor worden bedacht en dit zal zo snel mogelijk aan ons bekend worden gemaakt.

Niet alleen het Watersportverbond werkt aan een protocol dat gefaseerde openstelling van watersportverenigingen mogelijk maakt zodra de regering daar toestemming voor geeft, maar ook het bestuur van Mayday is met eenzelfde plan bezig omtrent alle activiteiten binnen onze vereniging. Daarnaast houden wij nog steeds de ontwikkelingen rondom de crisis in de gaten en passen wij hier onze besluiten op aan.

Het bestuur krijgt veel vragen over de verhuur van de Mayday valken. Op dit moment, ook de nieuwe informatie in acht nemend, is het nog niet mogelijk om onze valken aan leden en OLBe’s te verhuren. Dit omdat volgens de richtlijnen van de regering sportverenigingen nog niet open mogen, tot in ieder geval 20 mei. De valkenverhuur van Mayday valt onder de ‘activiteiten’ van de vereniging en wordt niet bedrijfsgericht gedaan, dus zolang er nog niet wordt toegestaan dat verenigingsactiviteiten hervat mogen worden, is het niet mogelijk om een Mayday valk te huren. Bij andere verhuurders die wel bedrijfsgericht valken verhuren is het nog wel mogelijk, puur omdat dit particulier verhuur is.

____

Update 01/04 – 18:00

Opnieuw na aanleiding van de aangepaste en verduidelijkte maatregelen die de regering heeft getroffen omtrent de corona crisis, hierbij ook de verduidelijkte maatregelen die bij Mayday zullen gelden:

 • Alle activiteiten van Mayday zullen per direct en voor onbepaalde tijd stilgelegd worden. *
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt (Bron: RIVM)
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. (Bron: RIVM)
 • Het kabinet wenst dat mensen maximaal drie bezoekers ontvangen en te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit is dan ook het advies van het bestuur aan de leden.
 • Het bestuur houdt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis scherp in de gaten en zal op mogelijke veranderingen anticiperen. Contact met het bestuur kan telefonisch.

*onder activiteiten gelden alle activiteiten, in ieder geval tot 28 april. De Nicolaas Mulerius is vanaf nu gesloten en valken kunnen in ieder geval tot 28 april niet gehuurd worden. Borrels zullen tot 1 juni afgelast worden.

De data 28 april en 1 juni zijn echter niet definitief en voor de rest van het jaar houdt het bestuur een slag om de arm. We zijn tot nader order gesloten en gaan weer open wanneer het volgens de richtlijnen van de overheid weer kan.

____

Update 23/03 – 21:00

De boodschap van de regering in de persconferentie van vanavond is duidelijk. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn aangescherpt. Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden, wat opnieuw ook voor Mayday betekent dat de voorheen genoemde maatregelen en regels worden verlengd. De maatregelen die Mayday neemt, aangepast na de adviezen van de regering, zijn de volgende:

 • Alle activiteiten van Mayday zullen per direct en voor onbepaalde tijd stilgelegd worden. *
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt (Bron: RIVM)
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. (Bron: RIVM)
 • Het kabinet wenst dat mensen maximaal drie bezoekers ontvangen en te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit is dan ook het advies van het bestuur aan de leden.
 • Het bestuur houdt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis scherp in de gaten en zal op mogelijke veranderingen anticiperen. Contact met het bestuur kan telefonisch.

*onder activiteiten gelden alle activiteiten, in ieder geval tot 1 juni. De Nicolaas Mulerius is vanaf nu gesloten en valken kunnen in ieder geval tot 1 juni niet gehuurd worden. Met de deelnemers van de activiteiten zal contact worden opgenomen over eventuele betalingsregelingen etcetera.

Blijf alert, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar, want nogmaals; dit kunnen we alleen met z’n allen doen!

____

Update 23/03 – 16:00

Zoals eerder vermeld herziet het bestuur de situatie waarin wij ons bevinden elke week weer.
Komende week zullen de maatregelen die in eerdere updates beschreven zijn nog steeds gelden. De inschrijvingen voor activiteiten na 10 april gaan via de site wel open, echter moet er rekening mee worden gehouden dat deze activiteiten na verdere besluitvorming van het bestuur mogelijk ook afgelast kunnen worden.
Daarnaast wordt aan het einde van de middag tijdens het ‘open uur’ (wat online zal worden gehouden) de leden de kans geboden om het bestuur te helpen brainstormen over mogelijke online activiteiten die de normale activiteiten van Mayday de komende week en mogelijk langer zullen vervangen.

Het bestuur wenst iedereen veel sterkte in deze periode en hoopt dat we de activiteiten, het zeilen en borrels snel weer kunnen voortzetten!

____

Update 16/03 – 16:00

Na een telefonische vergadering, heeft het bestuur vanmiddag de hieronder vermelde maatregelen en alle binnengekomen vragen in detail besproken.
De maatregelen in detail en antwoorden op de binnengekomen vragen zijn hieronder geformuleerd:

 • Onder ‘activiteiten’ die worden stilgelegd gelden alle activiteiten van Mayday. De Nicolaas Mulerius is vanaf nu gesloten en valken kunnen in ieder geval tot 10 april niet gehuurd worden.
 • Het open uur op maandag van 17:00-18:00 gaat in ieder geval tot 10 april niet door. Contact met bestuursleden kan vanaf nu telefonisch, in tegenstelling tot wat eerder vermeld is; dat langskomen op afspraak mogelijk was.
 • Over de halfjaarlijkse ALV zullen alle actieve leden een mail ontvangen. Deze zal op 25 maart 2020 niet doorgaan en zal worden verplaatst. Een nieuwe datum zal worden geprikt nadat er vanuit de overheid groen licht komt om activiteiten en bijeenkomsten weer door te laten gaan. De te presenteren stukken komen echter deze week wel online.

____

Update 15/03 – 15:00

Zojuist is er een mail naar alle actieve leden verzonden omtrent de aangepaste maatregelen en de adviezen omtrent het coronavirus.

Een gedeelte van de mail inclusief informatie over de nieuwe maatregelen en adviezen is hieronder bijgevoegd:

 • Alle activiteiten van Mayday zullen per direct en voor onbepaalde tijd stilgelegd worden. *
 • Het advies van de GGD richting alle leden luidt; heb je enige klachten (zie hieronder), blijf dan thuis tot je uitgeziekt bent en minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 • De leden die op wintersport zijn geweest hebben we geadviseerd om de 2 weken na terugkomst sociaal contact zo veel mogelijk te vermijden. De periode van 2 weken is gekozen na advies van de GGD, met de incubatietijd van 2 weken in gedachten.
 • Elke week (en mogelijk vaker) zal het bestuur na informatie-inwinning overleggen en de bovenstaande beslissing herzien.

*onder activiteiten vallen niet alleen de borrels maar ook overige georganiseerde activiteiten, in ieder geval tot 10 april. Met de deelnemers van de activiteiten zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen over mogelijke betalingsregelingen etcetera.

Naast de genoemde algemene besluiten, willen we alle ploegen, disputen, zeilteams, commissies en andere verbanden oproepen om activiteiten en sociale bijeenkomsten tijdelijk stil te leggen.

We willen het risico om het virus te verspreiden zo veel mogelijk beperken, want misschien zijn wij niet de eerstgenoemde risicogroep waarbij het fataal kan worden, maar denk ook aan de ouderen en (ernstig) zieken om ons heen.

Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen hygiëne en voor het opvolgen van deze adviezen. Samen bereik je meer dan alleen dus we hopen dat jullie dit allemaal in acht nemen.

____

Update 14/03 – 23:00

Vandaag is opnieuw contact geweest met de GGD over de terugkeer van de 30 Mayday wintersporters uit Frankrijk. Hen wordt allemaal aangeraden om na terugkomst ‘een tijdje thuis te blijven’. Een indicatie hoe lang dit moet zijn is niet gegeven. Als bestuur adviseren wij 2 weken, gezien de algemene opgedane informatie en in het achterhoofd houdend de incubatietijd van 2 weken.

Verder volgde het advies aan de rest van onze leden om sociaal contact zo veel mogelijk te vermijden bij enige klachten (dus hoesten, keelklachten, verkoudheid, verhoging (tot 38 graden), koorts).

Ook zal er snel een algemene mail naar alle leden worden gestuurd met de maatregelen die bij Mayday worden getroffen omtrent het virus, met hierin een uitleg en overige informatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Praeses (Ellen Sikkema | praeses@gszmayday.nl | 06-30822605).

____

Update 13/03 – 16:00

Na meer informatie en adviezen te hebben gekregen van meerdere instanties waaronder de GGD Groningen, het CUOS en de RUG, heeft het bestuur besloten om de borrels van komende week (16/03 t/m 22/03) af te lassen. Borrels blijven afgelast totdat er doorslaggevende informatie wordt gegeven van een van de grote instanties. Per week zal het bestuur de beslissing herzien en intensief contact houden met de instanties. Elke maandagavond volgt er dan ook een update over de borrels en activiteiten van die komende week via de nieuwsberichten op de website en via de Facebookgroep.

Over specifieke activiteiten zullen de organisatoren gecontact worden en deze zullen vervolgens contact opnemen met de deelnemers.

____

Update 12/03 – 18:00:

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de regering vanmiddag heeft aangekondigd en het advies van het landelijke Watersportverbond zullen wij bij Mayday ook maatregelen treffen. Het bestuur heeft momenteel besloten om de borrel van vanavond (12/03) niet door te laten gaan en wachten op nader advies van de RUG/Hanze, ACLO en GGD/RIVM. Via nieuwsberichten op de website en via de sociale media kanalen zullen we onze leden op de hoogte houden over de beslissingen die worden gemaakt en elke keer herzien worden nadat er meer informatie verkregen is.

Daarnaast gelden nu natuurlijk de nieuwe regels landelijk en willen we iedereen dan ook op het hart drukken om grote groepen te vermijden, je gezondheid in de gaten te houden en met enige klachten die overeenkomen met die van het virus thuis te blijven.