Nieuws

Maatregel betreft coronavirus

Maatregel betreft coronavirus

Update 10/3 – 15:00

Naar aanleiding van de laatste persconferentie is hier een update wat betreft het zeilen met de valken en de Nico. Het volledige protocol is te vinden onder mijn account –> documenten –> protocol Covid-19.
Omdat we nu zonder afstand mogen sporten tot en met 26 jaar kan er weer gezeild worden. Dit betekent dat er met 3 personen per valk gezeild kan worden tot en met 26 jaar. Hierbij is het belangrijk dat het contact beperkt wordt tot noodzakelijk sportcontact. Personen boven de 26 jaar mogen met 2 personen in een valk zeilen en dienen te allen tijde 1,5meter afstand te houden. De afzonderlijke valken dienen afstand te houden tot elkaar. Er kan dus niet gewisseld worden van valk tijdens het varen.
Met de Nico kan nu weer met 15 mensen inclusief schipper en maten gevaren worden. Echter dient er wel afstand gehouden te worden tot de schipper, die een rol van trainer vervult en boven de 26 jaar mag zijn. Ook hier dient het contact beperkt te worden tot noodzakelijk sportcontact. Er kan ook nog niet gegeten en geslapen worden aan boord, dus zullen er dagtochten georganiseerd worden. Wanneer er nieuwe updates zijn zullen deze hier verschijnen.

____

Update 3/12 – 8:00

Naar aanleiding van de mondkapjesplicht je het nu ook verplicht om een mondkapje te dragen op de Nico. Wanneer je je binnen beweegt dient deze gedragen te worden. Als je zit mag deze af. Daarnaast geldt nog steeds dat er maximaal 4 mensen tegelijk aan boord mogen zijn. Denk hier dus aan. 1.5meter afstand houden is ook nog steeds erg belangrijk dus let hier op.

Houdt je ook nog steeds thuis aan de maatregelen en nodig niet meer dan 3 gasten uit. Het duurt allemaal erg lang maar samen houden we het vol en het houdt ooit op.

____

Update 04/11 – 21:00

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren en de daar aangekondigde maatregelen hebben wij een algemene update omtrent de situatie binnen de vereniging.

De nieuwe maatregelen luiden onder andere dat verenigingsgebouwen de komende twee weken volledig gesloten moeten worden. De Nico zal de komende twee weken daarom dan ook dicht zijn. Dit betekent dat de schoonmaakacties in ieder geval de komende 2 weken niet door zullen gaan en er ook niet geklust kan worden op de Nico.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben we helaas ook moeten besluiten de klusweek uit te stellen. Deze week is in overleg verplaatst naar week 5 volgend jaar, oftewel 1 februari tot 7 februari 2021. Zo kunnen we dan alsnog onze valkjes helemaal klaar maken voor een nieuw zeilseizoen en kun je hiermee ook je werkverplichtingsuren vullen.

Dan sluiten we gelukkig wel af met leuke info, er zijn namelijk wel een aantal online activiteiten gepland! De Accie heeft voor morgenavond een pubquiz op de planning staan, meld je hiervoor dan ook zeker nog even aan. Verder kunnen we binnenkort weer in teams gaan Weerwolven. Ook zijn er nog EJC activiteiten zodat het ploegvormen nog steeds in online vorm voort kan worden gezet.

Tot slot, denk een beetje om elkaar, houd nog even vol en vooral: stay safe!

____

Update 19/10 – 13:00

Helaas zijn opnieuw de maatregelen aangescherpt door de toenemende besmettingen. Dit betekent dat we nog voorzichtiger moeten zijn en onze contacten moeten beperken. We mogen nog wel zeilen alleen moet nu ook tijdens het zeilen 1,5 meter afstand gehouden worden. Dit betekent voor de valken dat er slechts 2 personen in een boot kunnen en de wedstrijden en najaarscursus zijn afgelast. Het protocol is hierop aangepast dus lees dit vooral nog even door voordat je gaat zeilen. Er wordt nog gekeken naar motordagen op de Nico waarbij 4 personen meekunnen, dit in verband met de maximale groepsgrootte van 4 personen. Zodra hier meer over bekend is horen jullie dit uiteraard.

Nog steeds geldt, ga niet met je hele dispuut, zeilteam of ploeg eten, maar splits op en blijf thuis bij klachten. We zijn bezig met het organiseren van verschillende online activiteiten dus hierover ook binnenkort meer. Bij vragen kun je altijd mailen naar bestuur@gszmayday.nl

____

Update 30/09 – 16:00

Afgelopen dinsdag om 18:00 zijn er nieuwe maatregelen ingegaan om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Hierbij is besloten dat sportkantines dicht moeten. Dit betekent voor ons dat borrels en andere samenkomsten zoals vergaderingen op de Nicolaas Mulerius niet meer mogelijk zijn. Er mag nog wel geklust worden, maar op dit moment geldt dat er niet meer dan 4 personen samen mogen komen. Dit geldt dus ook hiervoor. Houdt ook bij het klussen aan de Nico 1,5meter afstand en denk om je gezondheid.

Ook voor het open uur op maandag geldt dat deze niet in de oorspronkelijke vorm door kan gaan tot 20 oktober. Hiervoor zullen we een passende oplossing bedenken en dit zullen jullie te zijner tijd horen.

Ook voor dispuutsavonden, ploegjes en commissies geldt dat je maar 3 personen thuis mag ontvangen en hierbij ook steeds de 1,5meter moet aanhouden. Wij raden dus aan niet in grotere gezelschappen samen te komen, maar op te splitsen of online meetings te houden.

Een positief puntje is dat er nog wel gezeild mag worden op zowel de valkjes, de laser als de Nico. Doe dit ook vooral zolang het nog kan en zolang je geen klachten hebt. Voor het valkzeilen is het protocol gedeeltelijk aangepast, dus lees dit nog een keer door voordat je een valk huurt.

Zodra er updates zijn horen jullie dit natuurlijk. Deze maatregelen gelden voor 3 weken. Op 20 oktober zal er een nieuwe persconferentie zijn waarin wordt gekeken wat het effect was en hoe het verder gaat. Voor nu is het afwachten en vooral denk om jezelf, blijf gezond en houdt nog even vol!

____

Update 01/07 – 12:00

We mogen weer open! Na de laatst aangekondigde versoepelingen van de regering kunnen we weer open als sportkantine wat betekent dat we weer mogen borrelen, op 1,5 meter afstand. Uiteraard is hier een protocol over geschreven die voor alle leden te vinden is onder ‘Mijn account -> Documenten -> Covid19 protocollen’. De Nico gaat ook weer zeilen deze zomer onder de regels van het gemaakte protocol en er mag weer zonder 1,5 meter afstand gezeild worden in de valken met meerdere personen.

____

Update 04/06 – 14:00

Na de versoepeling van de maatregelen van de regering na 1 juni, zijn er ook weer updates rondom de maatregelen die gelden bij Mayday:

Allereerst wordt het protocol omtrent het valkzeilen aangepast. Punt 10: ‘samenscholing is verboden’ is weggehaald.

Daarnaast is het bestuur ook bezig met een protocol omtrent het varen met de Nico. We streven er naar om hier over 2 weken een nieuwe update over te kunnen geven.

Wat betreft het gebruik van de Nicolaas Mulerius als ontmoetingsplek voor leden, is gebleken dat dit volgens de regels van onder andere de gemeente en de landelijke regels nog niet mogelijk is. Onze vereniging wordt officieel gezien als sportvereniging met de Nico als ‘sportkantine’ en deze moeten tot op heden nog gesloten blijven. Er zijn echter een aantal uitzonderingen zoals de bestuursvergaderingen en het klussen op de Nico wat momenteel wel mag. De bar mag volgens de horeca regelgeving dus ook nog niet open voor ons. Het bestuur blijft nauw contact houden met de gemeente en overige instanties en zodra er meer uitzonderingen bekend zijn of de maatregelen opnieuw worden versoepeld, komt hier een nieuwe update over.

Tot slot, gaat de Verkiezings Algemene Ledenvergadering die eerder gepland stond op 17 juni wel door, maar wordt een week verschoven naar 24 juni, en deze zal online plaatsvinden. Alle leden zijn hiervoor via een uitnodiging via de mail van op de hoogte gebracht.

____

Update 15/05 – 18:00

Zojuist hebben alle leden een mail ontvangen omtrent de twee door het bestuur gemaakte besluiten van afgelopen week.

De besluiten, in het kort, zijn als volgt:

 • Over de werkverplichting is besloten dat het eerste half jaar wordt vastgesteld en voor het tweede halfjaar de werkverplichting wordt kwijtgescholden. Indien in het eerste halfjaar geen 4 uur werkverplichting is voldaan, kan de geïncasseerde borg omtrent de werkverplichting van deze periode niet meer terugverdiend worden.
 • Er mag weer gezeild worden in de Mayday valken! Het bestuur heeft een protocol omtrent de huur van een valk opgesteld en alle leden en oud-leden wordt geacht zich aan dit protocol te houden. Het protocol is hieronder en op de boten verhuur pagina op de website te vinden.

Bij vragen of onduidelijkheden over beide besluiten kan er gemaild worden naar  bestuur@gszmayday.nl.

~

G.S.Z Mayday protocol valkzeilen

 1. Bij ziekteverschijnselen zoals: verkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, een lichte hoest of koorts/verhoging boven de 38 graden Celsius is een valk gebruiken niet toegestaan.
 2. Ook als huisgenoten klachten hebben of ziekteverschijnselen vertonen is een valk huren niet toegestaan. 
 3. Raak elkaar niet aan, dus schud geen handen of iets dergelijks en nies of hoest in de binnenkant van je elleboog.
 4. Maximaal twee mensen per valk is toegestaan.
 5. Neem, ook op de valk, zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht.
 6. Maak na afloop de valk grondig schoon met de spons en het sop dat op de kade aanwezig is.
 7. Voor en na het gebruik van verenigingsmateriaal is handen wassen verplicht (wasbak naast tuinslang bij Vooronder).
 8. Verlaat het terrein onmiddellijk zodra je huurtijd om is, er is extra tijd tussen de huurtijden om contact tussen verschillende huurders te vermijden. 
 9. Kom niet eerder dan 15 minuten voor de huurtijd naar VWDTP.
 10. Samenscholing is verboden.

~

____

Update 12/05 – 11:00

Na de aangekondigde versoepelingen van de corona maatregelen afgelopen week, is het beoefenen van buiten sporten op 1,5 meter afstand weer mogelijk geworden. Dat brengt natuurlijk ook de vraag met zich mee of het verhuren van onze valken weer kan. Op dit moment is het bestuur verschillende instanties aan het raadplegen voor advies rondom dit vraagstuk en de vele bijkomende vragen. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zullen alle leden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

____

Update 04/05 – 14:00

Het bestuur is in de afgelopen weken hard bezig geweest met het uitwerken van verschillende scenario’s die de besluiten  en mogelijkheden na het afschalen van de maatregelen die voor ons als sportvereniging gelden, in kaart brengen. Daarbij worden verschillende vraagstukken behandeld, waaronder de vragen die uit de vereniging komen.

Een van die vraagstukken is de jaarlijkse werkverplichting. Wij hebben de verschillende opties met betrekking tot de werkverplichting voor ogen, maar we wachten met het maken van de beslissing totdat we meer zicht hebben op de gevolgen en het tijdspad van deze crisis en of er binnen dat tijdspad nog een mogelijkheid zal zijn om met gepaste maatregelen uren aan te bieden. Deze beslissing zal uiterlijk in juni gemaakt worden.

Voor verdere vragen hierover en andere vragen kan er gemaild worden naar bestuur@gszmayday.nl.

____

Update 23/04 – 14:00

Afgelopen dinsdagavond zijn de maatregelen getroffen door de regering, die tot nu toe tot 28 april golden, verlengd tot 20 mei. Dit betekent ook voor Mayday dat de eerder beschreven maatregelen in de update op 01/04 (met als genoemde datum 28 april) verlengd zullen worden tot in ieder geval 20 mei.

Ook heeft het bestuur van de KEI-week gisteren bekendgemaakt dat deze week dit jaar niet zal plaatsvinden in de vorm die we gewend zijn. Hier zal echter in de komende weken een nieuwe vorm voor worden bedacht en dit zal zo snel mogelijk aan ons bekend worden gemaakt.

Niet alleen het Watersportverbond werkt aan een protocol dat gefaseerde openstelling van watersportverenigingen mogelijk maakt zodra de regering daar toestemming voor geeft, maar ook het bestuur van Mayday is met eenzelfde plan bezig omtrent alle activiteiten binnen onze vereniging. Daarnaast houden wij nog steeds de ontwikkelingen rondom de crisis in de gaten en passen wij hier onze besluiten op aan.

Het bestuur krijgt veel vragen over de verhuur van de Mayday valken. Op dit moment, ook de nieuwe informatie in acht nemend, is het nog niet mogelijk om onze valken aan leden en OLBe’s te verhuren. Dit omdat volgens de richtlijnen van de regering sportverenigingen nog niet open mogen, tot in ieder geval 20 mei. De valkenverhuur van Mayday valt onder de ‘activiteiten’ van de vereniging en wordt niet bedrijfsgericht gedaan, dus zolang er nog niet wordt toegestaan dat verenigingsactiviteiten hervat mogen worden, is het niet mogelijk om een Mayday valk te huren. Bij andere verhuurders die wel bedrijfsgericht valken verhuren is het nog wel mogelijk, puur omdat dit particulier verhuur is.

____

Update 01/04 – 18:00

Opnieuw na aanleiding van de aangepaste en verduidelijkte maatregelen die de regering heeft getroffen omtrent de corona crisis, hierbij ook de verduidelijkte maatregelen die bij Mayday zullen gelden:

 • Alle activiteiten van Mayday zullen per direct en voor onbepaalde tijd stilgelegd worden. *
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt (Bron: RIVM)
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. (Bron: RIVM)
 • Het kabinet wenst dat mensen maximaal drie bezoekers ontvangen en te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit is dan ook het advies van het bestuur aan de leden.
 • Het bestuur houdt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis scherp in de gaten en zal op mogelijke veranderingen anticiperen. Contact met het bestuur kan telefonisch.

*onder activiteiten gelden alle activiteiten, in ieder geval tot 28 april. De Nicolaas Mulerius is vanaf nu gesloten en valken kunnen in ieder geval tot 28 april niet gehuurd worden. Borrels zullen tot 1 juni afgelast worden.

De data 28 april en 1 juni zijn echter niet definitief en voor de rest van het jaar houdt het bestuur een slag om de arm. We zijn tot nader order gesloten en gaan weer open wanneer het volgens de richtlijnen van de overheid weer kan.

____

Update 23/03 – 21:00

De boodschap van de regering in de persconferentie van vanavond is duidelijk. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn aangescherpt. Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden, wat opnieuw ook voor Mayday betekent dat de voorheen genoemde maatregelen en regels worden verlengd. De maatregelen die Mayday neemt, aangepast na de adviezen van de regering, zijn de volgende:

 • Alle activiteiten van Mayday zullen per direct en voor onbepaalde tijd stilgelegd worden. *
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt (Bron: RIVM)
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. (Bron: RIVM)
 • Het kabinet wenst dat mensen maximaal drie bezoekers ontvangen en te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit is dan ook het advies van het bestuur aan de leden.
 • Het bestuur houdt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis scherp in de gaten en zal op mogelijke veranderingen anticiperen. Contact met het bestuur kan telefonisch.

*onder activiteiten gelden alle activiteiten, in ieder geval tot 1 juni. De Nicolaas Mulerius is vanaf nu gesloten en valken kunnen in ieder geval tot 1 juni niet gehuurd worden. Met de deelnemers van de activiteiten zal contact worden opgenomen over eventuele betalingsregelingen etcetera.

Blijf alert, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar, want nogmaals; dit kunnen we alleen met z’n allen doen!

____

Update 23/03 – 16:00

Zoals eerder vermeld herziet het bestuur de situatie waarin wij ons bevinden elke week weer.
Komende week zullen de maatregelen die in eerdere updates beschreven zijn nog steeds gelden. De inschrijvingen voor activiteiten na 10 april gaan via de site wel open, echter moet er rekening mee worden gehouden dat deze activiteiten na verdere besluitvorming van het bestuur mogelijk ook afgelast kunnen worden.
Daarnaast wordt aan het einde van de middag tijdens het ‘open uur’ (wat online zal worden gehouden) de leden de kans geboden om het bestuur te helpen brainstormen over mogelijke online activiteiten die de normale activiteiten van Mayday de komende week en mogelijk langer zullen vervangen.

Het bestuur wenst iedereen veel sterkte in deze periode en hoopt dat we de activiteiten, het zeilen en borrels snel weer kunnen voortzetten!

____

Update 16/03 – 16:00

Na een telefonische vergadering, heeft het bestuur vanmiddag de hieronder vermelde maatregelen en alle binnengekomen vragen in detail besproken.
De maatregelen in detail en antwoorden op de binnengekomen vragen zijn hieronder geformuleerd:

 • Onder ‘activiteiten’ die worden stilgelegd gelden alle activiteiten van Mayday. De Nicolaas Mulerius is vanaf nu gesloten en valken kunnen in ieder geval tot 10 april niet gehuurd worden.
 • Het open uur op maandag van 17:00-18:00 gaat in ieder geval tot 10 april niet door. Contact met bestuursleden kan vanaf nu telefonisch, in tegenstelling tot wat eerder vermeld is; dat langskomen op afspraak mogelijk was.
 • Over de halfjaarlijkse ALV zullen alle actieve leden een mail ontvangen. Deze zal op 25 maart 2020 niet doorgaan en zal worden verplaatst. Een nieuwe datum zal worden geprikt nadat er vanuit de overheid groen licht komt om activiteiten en bijeenkomsten weer door te laten gaan. De te presenteren stukken komen echter deze week wel online.

____

Update 15/03 – 15:00

Zojuist is er een mail naar alle actieve leden verzonden omtrent de aangepaste maatregelen en de adviezen omtrent het coronavirus.

Een gedeelte van de mail inclusief informatie over de nieuwe maatregelen en adviezen is hieronder bijgevoegd:

 • Alle activiteiten van Mayday zullen per direct en voor onbepaalde tijd stilgelegd worden. *
 • Het advies van de GGD richting alle leden luidt; heb je enige klachten (zie hieronder), blijf dan thuis tot je uitgeziekt bent en minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 • De leden die op wintersport zijn geweest hebben we geadviseerd om de 2 weken na terugkomst sociaal contact zo veel mogelijk te vermijden. De periode van 2 weken is gekozen na advies van de GGD, met de incubatietijd van 2 weken in gedachten.
 • Elke week (en mogelijk vaker) zal het bestuur na informatie-inwinning overleggen en de bovenstaande beslissing herzien.

*onder activiteiten vallen niet alleen de borrels maar ook overige georganiseerde activiteiten, in ieder geval tot 10 april. Met de deelnemers van de activiteiten zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen over mogelijke betalingsregelingen etcetera.

Naast de genoemde algemene besluiten, willen we alle ploegen, disputen, zeilteams, commissies en andere verbanden oproepen om activiteiten en sociale bijeenkomsten tijdelijk stil te leggen.

We willen het risico om het virus te verspreiden zo veel mogelijk beperken, want misschien zijn wij niet de eerstgenoemde risicogroep waarbij het fataal kan worden, maar denk ook aan de ouderen en (ernstig) zieken om ons heen.

Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen hygiëne en voor het opvolgen van deze adviezen. Samen bereik je meer dan alleen dus we hopen dat jullie dit allemaal in acht nemen.

____

Update 14/03 – 23:00

Vandaag is opnieuw contact geweest met de GGD over de terugkeer van de 30 Mayday wintersporters uit Frankrijk. Hen wordt allemaal aangeraden om na terugkomst ‘een tijdje thuis te blijven’. Een indicatie hoe lang dit moet zijn is niet gegeven. Als bestuur adviseren wij 2 weken, gezien de algemene opgedane informatie en in het achterhoofd houdend de incubatietijd van 2 weken.

Verder volgde het advies aan de rest van onze leden om sociaal contact zo veel mogelijk te vermijden bij enige klachten (dus hoesten, keelklachten, verkoudheid, verhoging (tot 38 graden), koorts).

Ook zal er snel een algemene mail naar alle leden worden gestuurd met de maatregelen die bij Mayday worden getroffen omtrent het virus, met hierin een uitleg en overige informatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Praeses (Ellen Sikkema | praeses@gszmayday.nl | 06-30822605).

____

Update 13/03 – 16:00

Na meer informatie en adviezen te hebben gekregen van meerdere instanties waaronder de GGD Groningen, het CUOS en de RUG, heeft het bestuur besloten om de borrels van komende week (16/03 t/m 22/03) af te lassen. Borrels blijven afgelast totdat er doorslaggevende informatie wordt gegeven van een van de grote instanties. Per week zal het bestuur de beslissing herzien en intensief contact houden met de instanties. Elke maandagavond volgt er dan ook een update over de borrels en activiteiten van die komende week via de nieuwsberichten op de website en via de Facebookgroep.

Over specifieke activiteiten zullen de organisatoren gecontact worden en deze zullen vervolgens contact opnemen met de deelnemers.

____

Update 12/03 – 18:00:

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de regering vanmiddag heeft aangekondigd en het advies van het landelijke Watersportverbond zullen wij bij Mayday ook maatregelen treffen. Het bestuur heeft momenteel besloten om de borrel van vanavond (12/03) niet door te laten gaan en wachten op nader advies van de RUG/Hanze, ACLO en GGD/RIVM. Via nieuwsberichten op de website en via de sociale media kanalen zullen we onze leden op de hoogte houden over de beslissingen die worden gemaakt en elke keer herzien worden nadat er meer informatie verkregen is.

Daarnaast gelden nu natuurlijk de nieuwe regels landelijk en willen we iedereen dan ook op het hart drukken om grote groepen te vermijden, je gezondheid in de gaten te houden en met enige klachten die overeenkomen met die van het virus thuis te blijven.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen