introkamp-tappen

Start: Vrijdag 14 september 2018 om 19:00 uur
Einde: Zondag 16 september 2018 om 17:00 uur

Geef je nu op om te tappen op het Introkamp! Namens de Introcie zijn wij op zoek naar leuke, enthousiaste ouderejaars die zich willen inzetten voor een bepaalde taak op het introkamp. 

Bij teveel aanmeldingen zal de barcie voorrang hebben op de inschrijving.

We zijn op zoek naar ongeveer 10 tappers. Dit aantal kan nog hoger of lager uitvallen. 
Als je je aanmeldt om te tappen kan je er vanuit gaan dat je meerdere shifts moet tappen, inclusief 1 avond de laatste shift (+schoonmaak). 

*Bij te veel aanmeldingen voor het introkamp (eerstejaars) zullen er een aantal ouderejaars in tenten of op de Nico moeten slapen. Hiervoor zal geloot worden.

Je moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie komt.

Waar is het?

Sneek, Nederland

Plekken vrij? Mis het niet!

Je kunt niet meer aanmelden voor deze activiteit.

Geef een reactie