Halfjaarlijkse ALV (online)

Start: Woensdag 24 maart 2021 om 19:00 uur

Hierbij nodigt bestuur Bruis je uit voor de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal op woensdag 24 maart 2021 om 19:00 online plaatsvinden. Tijdens deze ALV zal Bruis een beleidsupdate geven en zullen er verschillende stemmingen plaatsvinden.

Korte samenvatting

  • De ALV zal op woensdag 24 maart plaatsvinden om 19:00.
  • Vanaf  17 maart zullen alle te behandelen stukken digitaal beschikbaar zijn via de website.
  • 24 uur voorafgaand aan de ALV zullen alle leden een link naar de livestream ontvangen, samen met hun persoonlijke code om te stemmen tijdens de ALV.
  • Alle leden dienen zich aanwezig te melden via een Google Forms die beschikbaar wordt gesteld op 24 maart.
  • Het stemformulier wordt tijdens de ALV beschikbaar gesteld aan de aanwezigen. Alle leden zullen stemmen via het digitale stemformulier.
  • Machtigingen moeten uiterlijk 72 uur van tevoren aan de Abactis kenbaar worden gemaakt. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tot beschikking stellen van hun persoonlijke codes aan de door hun gemachtigden.